Svetlobni tok  v lumnih [lm]

V fotometriji je svetlobni tok predstavlja svetlobno moč svetila. Svetlobni tok  podaja skupno oddano moč svetlobe svetila.  Meri se v lumnih [lm]. Ena lumen predstavlja  svetlobni tok, ki oddaja eno kandelo[cd] svetlobne jakosti v prostorski kot enega steradiana. Steradian je enota prostorskega kota. Svetlobni tok lahko izmerimo samo v posebni sferični komori v katero namestimo svetilo in tako zajemamo celoten svetlobni tok svetila.

Diagram svetlobnega toka

Proizvajalci LED svetil podajajo svetlobni tok kot seštevek svetlobnih tokov vseh uporabljenih LED diod. To  vrednost dobijo tako, da iz karakteristike LED diode pri določenem toku  odčitajo svetlobni tok in ga pomnožijo s številom LED diod, ki jih vsebuje svetilo.

Realni svetlobni tok svetila je nižji od te vrednosti, saj je potrebno upoštevati izgube na optiki, ki jo uporablja svetilo in izgube na steklu, ki prekriva  in ščiti LED diode. Realen svetlobni tok svetila je možno določiti samo tako, da svetlobni tok izmerimo po predpisani metodi.  Realni svetlobni tok in svetlobni tok LED diod sta enaka la v primeru, ko svetilo ne uporablja optike in LED diode niso prekrite z zaščitnim steklom ali kakršno koli drugo zaščito. Pri nakupu bodite pozorni, da ni svetlobni tok  svetila podan kot svetlobni tok LED diod.