Bleščanje in UGR

 

Bleščanje je prisotno tako pri naravnih virih svetlobe kot je dnevna svetloba, kot pri notranji razsvetljavi kot umetnem viru svetlobe. Kako moteče je bleščanje za uporabnika je odvisno od več faktorjev.

Prikaz naravnega bleščanja

Bleščanje nastane na mejnem območju med področji, ki so močno osvetljena in območji, ki so slabo osvetljena. Bleščanje povzroča pri ljudeh občutek nelagodja.  Poglejmo si primer uporabe navadne žarnice za osvetljevanje delovne površine mize. Sama žarnica v namizni svetilki zagotavlja več kot dovolj svetlobe za kvalitetno osvetlitev delovne površine. Problem  je v bleščanju žarnice direktno v oči uporabnika kar je zelo moteče. Ob takšnem bleščanju je zelo težko pisati ali brati. Če žarnico pokrijemo s senčilom  izničimo bleščanje svetila v prostor, kljub temu pa svetilo še vedno dobro osvetljuje delovno površino.

UGR enotna ocena bleščanja

Za meritve bleščanja se uporablja veličina imenovana konstanta nelagodja ob bleščanju.


Indeks bleščanja:

Reakcija:

 0 - 10 

neopazno

 10 - 16

opazno

 16 - 22 

sprejemljivo

 22 – 28 

neprijetno

 > 28 

nevzdržno

 

Bolj vizualno zahtevne naloge kjer je potrebno zagotoviti  visoko stopnjo svetilnosti, potrebujejo zelo nizko raven bleščanja. Med takšne nalog spadajo risanje in zelo natančni optični pregledi. Tudi pri delu z računalnikom je bleščanje zelo neprijetno.  Do nelagodja prihaja, ker imajo računalniški zasloni  svetleče površine na kateri  je bleščanje zelo izrazito.


Mejne vrednosti:

Vrsta delovnega mesta:

16

risarske pisarne, zelo natančni optični pregledi

19

pisarne, knjižnice, delo z računalnikom (odsev od zaslona)

22

kuhinje, recepcije,  fino montažna dela

25

skladišča, preprosta montažna dela

28

parkirne hiše, težka industrijska dela

 

Bleščanje je možno znižati s preprostimi metodami. Višje kot namestimo svetila manjše je bleščanje. Pri nameščanju svetil moramo biti pozorni, da jih namestimo izven vidnega kota uporabnikov, ker tudi tako pomembno znižamo bleščanje. Bleščanje lahko zmanjšamo tudi tako, da zmanjšamo moč osvetlitve posameznih svetil. To ne pomeni, da more biti v prostoru bolj temno, ampak da namestimo več svetil, ki so zatemnjena ali po moči oddajajo manj svetlobe. Tako ohranimo želeno raven osvetljenosti in znižamo raven bleščanja. Za znižanje bleščanje je bolje imeti več zatemnjenih izvorov svetlobe, kot en zelo močan  izvor svetlobe. Pomemben vpliv na bleščanje ima tudi osvetlitev ozadja. Bolje kot je ozadje v prostoru osvetljeno manj je bleščanja.

Enotna ocena bleščanja oz. metoda UGR(unified glare rating)  je mednarodni indeks uveden s strani mednarodne komisije za razsvetljavo CIE(International Commission on Illumination)  in se uporablja za vrednotenje in omejitev psihološkega neposrednega bleščanje svetilk. V nasprotju z indeksom bleščanja, kjer je bilo bleščanje ocenjeno za eno samo svetilko, metoda UGR izračuna bleščanje celotne razsvetljave z določenim položaj opazovalca in prostor. Natančen izračun vrednosti UGR z določenim položajem opazovalca v prostoru je mogoče simulirati s sodobnimi programi načrtovanja razsvetljave. Manjša kot je vrednost UGR manjše je bleščanje v prostoru.

Če povzamemo lahko ugotovimo da je bleščanje neprijeten stranki efekt razsvetljave, ki ga je mogoče omejiti z zgoraj navedenimi metodami. Ko izbiramo svetila je pomembno, da vemo kam jih bomo namestili in koliko osvetlitve potrebujemo v prostoru in na delovnih površinah.