Skupine

V sistemu DALI je mogoče posamezna svetila razvrstiti v skupine. Svetila, ki so umeščena v isti skupini, je mogoče krmiliti z ukazi za celotno skupino. Z uporabo skupin si poenostavimo upravljanje nad svetili, ki imajo sorodno pozicijo v prostoru.   Svetila lahko razvrstimo kot je prikazano na spodnji skici. Skupina 1  je sestavljena iz treh svetil na začetku sobe. Skupina 2, 3 in 4 so svetila, ki si sledijo po prostoru proti koncu prostora. Skupina 5 so vsa stenska svetila. Tako lahko z eno tipko na uporabniškem vmesniku prižgemo ali ugasnemo vsa stenska svetila. Ali pa zatemnimo svetila v ospredju na 50% svetilnosti.DALI Skupine
 

 

Učinek scen

Scene se v DALI sistemu uporabljajo za enostavne nastavitve osvetljenosti prostora posamičnih svetil.  Vsakemu svetilu je mogoče nastaviti raven svetilnosti za posamezno svetlobno sceno. Za lažjo predstavo si lahko pogledamo primer scene, ki jo uporabljamo v času, ko v večnamenski sobi izvajamo predstavitev s pomočjo projekcije. Če uporabimo razporeditev svetil iz zgornje točke si želimo pri priklicu scene za predstavitve, da se sprednja svetila iz skupine 1 popolnoma ugasnejo. Svetila v skupinah 2,3 in 4 se zatemnijo na 30%. Stenske svetilke pa se zatemnijo na 50% , ker s svojo svetlobo ne motijo projekcije. Tako smo v prostoru zagotovili dovolj svetlobe, da lahko slušatelji pišejo zapiske in obenem spremljajo kvalitetno projekcijo.   

 


Priklic posameznih scen lahko tudi časovno umestimo. Tako lahko  varčujemo s porabo električne energije. V jutranjem in popoldanskem času so vsa svetila na 80% svetilnosti. V opoldanskem času so svetila, zaradi večje količine zunanje svetlobe zatemnjena na 60%. V nočnem času pa jih zaradi odsotnosti zunanje svetlobe prižgemo na 100%. V primeru, da ponoči v prostorih ni nobene dejavnosti, lahko zaradi varnostnih razlogov vsa svetila zatemnimo le na 10%.